Włącz się z nami do ruchu
Najbliższy kurs:  

30.07.2024 17:00

Zajęcia teoretyczne na sali lub on-line

Cele Projektu

 

Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród min. 90% z 60 osób biernych zawodowo (32K, 28M) w wieku 30 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na obszarach wiejskich subregionu radomskiego, poprzez objęcie uczestników projektu programem aktywizacji zawodowej obejmującym diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestnika projektu, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staż zawodowy w okresie 01.10.2016-31.12.2017 r.

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do 60 osób biernych zawodowo (32K, 28M)w wieku 30 lat i więcej, należących do grupy os. o niskich kwalifikacjach(w tym os. po 50 r.ż., os. niepełnosprawnych i kobiet) zamieszkałych na obszarach wiejskich subregionu radomskiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.