Włącz się z nami do ruchu
Najbliższy kurs:  

20.06.2024 17:00

Zajęcia teoretyczne na sali lub on-line

Profil Kandydata

Każdy z uczestników kursu na prawo jazdy, powinien dostarczyć do swojego Ośrodka Szkolenia - Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
W tym celu należy udać się do właściwego Starostwa Powiatowego (Urzędu Miejskiego) z następującymi dokumentami:

1. Orzeczenie lekarskie
2. Fotografia 3,5 cm na 4,5 cm
3. Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania)


⇒ Osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia do Urzędu, powinna udać się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

⇒ Profil Kandydata na Kierowcę wydawany jest bezpłatnie.

Po otrzymaniu PKK należy go niezwłocznie dostarczyć do swojego Ośrodka Szkolenia Kierowców.